Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Welkom bij Risk It! Deze Algemene Voorwaarden leggen de voorwaarden vast die van toepassing zijn op het gebruik van onze website en diensten. Door onze site te bezoeken of onze diensten te gebruiken, stemt u ermee in zich aan deze voorwaarden te houden. Bij aankoop van een artikel gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Lees ze zorgvuldig door.

1. Voorwaarden voor de Online Winkel

Door gebruik te maken van onze diensten bevestigt u dat u de wettelijke leeftijd heeft in uw staat of provincie van verblijf, of dat u toestemming hebt verkregen van uw ouders/voogd als u minderjarig bent. U stemt er ook mee in om onze diensten niet te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en om te voldoen aan de geldende wetten. Voer geen schadelijke activiteiten uit, zoals het verzenden van virussen of destructieve code. Het niet naleven van deze voorwaarden kan leiden tot beëindiging van de diensten.

2. Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook iemand de toegang tot onze diensten te weigeren. Hoewel we beveiligingsmaatregelen nemen, begrijpt u dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie) via netwerken kan worden verzonden. U stemt ermee in om onze diensten niet te reproduceren, verkopen of exploiteren zonder toestemming. Kopjes in deze voorwaarden zijn voor het gemak en beperken niet de reikwijdte ervan.

3. Nauwkeurigheid, Volledigheid en Tijdigheid van Informatie

We streven naar nauwkeurige en volledige informatie, maar we zijn niet verantwoordelijk voor fouten of verouderde inhoud. U moet informatie onafhankelijk verifiëren. Onze site kan historische informatie bevatten die mogelijk niet actueel is. We zijn niet verplicht om de inhoud van de site bij te werken.

4. Wijzigingen in de Dienst en Prijzen

Productprijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We kunnen op elk moment onze diensten wijzigen of stopzetten zonder kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen, prijswijzigingen, opschortingen of beëindiging van diensten.

5. Producten of Diensten

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn en kunnen beperkte hoeveelheden hebben. Ze zijn onderworpen aan onze retour- en ruilbeleid. Hoewel we streven naar accurate afbeeldingen, kunnen we de nauwkeurigheid van uw monitor niet garanderen. We behouden het recht voor om verkoop te beperken en producten stop te zetten. Beschrijvingen en prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Mocht u goederen willen retourneren kan dat alleen als er een product is geleverd dat afwijkt van wat u heeft besteld. Mocht dat het geval zijn horen de goederen rechtstreeks naar de leverancier geretourneerd te worden. Klanten die vergeten hun huisnummer in te vullen kunnen hun product later verwachten. Alle bestellingen vanaf 1 Februari t/m 13 Februari 2024 zijn 2 weken vertraagd door vakantie van de leverancier.

Helaas kunnen we geen retourzendingen accepteren voor afgeprijsde artikelen of cadeaubonnen.

6. Nauwkeurigheid van Facturatie en Accountinformatie

We behouden het recht voor om bestellingen te weigeren en hoeveelheden te beperken. Houd uw accountgegevens actueel en up-to-date. We kunnen contact met u opnemen met betrekking tot bestellingen. Raadpleeg ons Restitutiebeleid voor meer details.

7. Optionele Hulpmiddelen

We kunnen tools van derden verstrekken, maar we zijn er niet verantwoordelijk voor. Gebruik ze op eigen risico. Nieuwe functies en diensten vallen ook onder deze voorwaarden.

8. Links van Derden

We zijn niet verantwoordelijk voor materialen, links of websites van derden. Wees voorzichtig en bekijk hun voorwaarden. Eventuele problemen met producten van derden moeten rechtstreeks aan de derde partij worden gericht.

9. Gebruikersreacties, Feedback en Inzendingen

Reacties die u verstrekt kunnen door ons worden gebruikt. We hebben het recht om ze te bewerken en te gebruiken zonder verplichting. Stuur geen onwettige of misleidende inhoud in. We zijn niet verantwoordelijk voor inhoud van derden op onze site.

10. Persoonlijke Informatie

Uw persoonlijke informatie wordt behandeld volgens ons Privacybeleid.

11. Fouten, Onnauwkeurigheden en Omissies

We kunnen fouten of onnauwkeurigheden bevatten. We zijn niet verantwoordelijk voor verouderde inhoud. We kunnen fouten corrigeren zonder kennisgeving. Geen specifieke update- of vernieuwingsdatum impliceert dat alle informatie is bijgewerkt.

12. Verboden Gebruik

Gebruik onze diensten niet voor onwettige doeleinden of om anderen te pesten. We hebben het recht om uw gebruik te beëindigen als u deze regels overtreedt.

13. Afwijzing van Garanties; Beperking van Aansprakelijkheid

We garanderen niet dat het gebruik van onze diensten ononderbroken of foutloos zal zijn. Gebruik de diensten op eigen risico. We zijn niet verantwoordelijk voor verliezen als gevolg van onderbrekingen van de dienst. We zijn niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst.

14. Vrijwaring

U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen claims van derden als gevolg van schending van deze voorwaarden.

15. Scheidbaarheid

Als een voorwaarde niet afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op de rest van deze voorwaarden.

16. Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voorafgaan aan de beëindigingsdatum blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

17. Gehele Overeenkomst

Deze voorwaarden en alle beleidsregels op onze site vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons.

18. Toepasselijk Recht

Deze voorwaarden en overeenkomsten worden beheerst door de wetten van Nederland.

19. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden op elk moment bijwerken. Voortgezet gebruik van onze site betekent acceptatie van wijzigingen.

20. Contactinformatie

Voor vragen over onze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via info@riskitstore.nl.

Voor contactdoeleinden:
info@riskitstore.nl

Laatst bijgewerkt: [2-12-2023]

Neem gerust contact met ons op bij vragen of zorgen.